Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player

1. Właścicielem Ośrodka Szkolenia Morskiego w Jastarni jest Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie, ul. Chocimska 14.

2. Goście korzystający z usług OSM zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń administratora obiektu.


3. Liga Obrony Kraju nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zasad zawartych w regulaminie.


4. Po przybyciu na teren OSM należy zgłosić się do recepcji i załatwić formalności meldunkowe oraz pobrać kartę pobytu lub nr porządkowy, a także dokonać opłaty za pobyt wraz z opłatami klimatycznymi. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00. 


5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u administratora OSM. W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa z 10 października 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  Dz. U. z  2001 r. nr 87 poz.960 z późn. zm.).


6. Kartę pobytu należy umieścić za szybą pojazdu w miejscu widocznym dla osób kontrolujących.


7.  Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości w OSM. 


8. W OSM obowiązuje doba hotelowa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Wydawanie śniadań w stołówce w godz. 8.00 - 10.00


9. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności administratora OSM. Gość otrzymuje pokój czysty i wysprzątany, gotowy do użytkowania. Gość zobowiązany jest oddać pokój w dniu wyjazdu co najmniej w stanie takim w jakim przyjął go do użytkowania. Śmieci składowane są w miejscu do tego wyznaczonym.


10. W momencie przekazania klucza do pokoju przez administratora OSM  gość staje się jego gospodarzem. Po upływie czasu pobytu Gość jest zobowiązany przekazać klucz pracownikowi w recepcji.


11. Do każdego pokoju przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Gość korzystający z parkingu obowiązany jest do podania nr rejestracyjnego jego samochodu w recepcji przy meldunku w celu możliwości identyfikacji właściciela pojazdu (przepis bezpłatnego miejsca parkingowego nie dotyczy właścicieli samochodów na polu namiotowym).


12. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany jedynie w godzinach ciszy nocnej. Właściciel- OSM nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.


13. Zezwala się na pobyt w OSM zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepienia swojego czworonoga oraz sprzątania nieczystości. Na terenie OSM zabrania się trzymania zwierząt chorych, drapieżnych    i jadowitych. Zwierzęta stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcu i na uwięzi. Pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku przebywania na terenie OSM zwierząt ponoszą właściciele i/lub opiekunowie zwierząt.


14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych OSM powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.


15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres.


16. W OSM obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 - 7.00 .


17. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł/szt. lub dorobienia go na własny koszt.


18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w OSM dozwolony jest tylko pod opieką dorosłych. 


19. Grillowanie odbywa się tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się grillowania na tarasach. Zabrania się używania drewna kominkowego do palenia na grillu. Palenie ogniska odbywa się po uzgodnieniu i uiszczeniu  opłaty w recepcji.


20. Ze względu na wymogi p.poż. w OSM obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną,  nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych lub elektronicznych. W pokojach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów.


21. W OSM zabronione jest:
• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, (osobie, która narusza tę zasadę administrator może odmówić dalszego świadczenia usług),
• zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 
22. Administrator OSM ma prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
• zachowującym się agresywnie, lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.


23. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia OSM bez zwrotów kosztów.


24. Wykupiony pobyt w OSM nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. OSM nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia (pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, w tym również posiadających wartość naukową lub artystyczną) oraz za wypadki losowe. Zaleca się, aby wypoczywający ubezpieczyli się we własnym zakresie od NNW.


25. Usługi świadczymy zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, dot. jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie reklamacji nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, iż nie odpowiadamy za niegodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco do administratora  OSM w recepcji osobiście lub telefonicznie pod nr:
tel. kom. 509-959-545,
tel. stacjonarny (58) 675-23-47, (58) 675-20-20


26. Regulamin OSM podaje się do wiadomości:
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.jastarnialok.org.pl ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w drodze zapoznania się przez gościa przy czynnościach związanych z rezerwacją pokoju w OSM lub podczas meldunku w OSM.

27. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.
 
RECEPCJA JEST CZYNNA W GODZINACH MELDOWANIA I WYMELDOWANIA GOŚCI  W RAZIE POTRZEBY PROSIMY DZWONIĆ                                                                             

pod  nr
• tel. stacjonarny (58) 675-23-47, (58) 675-20-20 
• tel. kom. 509- 959-545

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

powrot

Logowanie